Abogados Alicante

Insolventie procedures

Faillissement is een wettelijk verklaard onvermogen of aantasting van het vermogen van een individuele, zelfstandige of onderneming om hun schuldeisers te betalen. Schuldeisers kunnen bij Spaanse rechtbanken een faillissementsaanvraag indienen tegen een schuldenaar in een poging een deel van het verschuldigde bedrag terug te vorderen of een herstructurering te initiëren. In de meeste gevallen wordt het faillissement echter door de schuldenaar geïnitieerd.

We zijn in staat om u juridisch advies te geven over internationale of nationale insolventieprocedures, u als schuldeiser in nationale of internationale zaken te vertegenwoordigen en u juridisch advies te geven bij de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken met betrekking tot een insolventie- of faillissementsprocedure, advies geven over Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 Wet betreffende de INSOLVENTIE-PROCEDURE waarbij in geval van insolventie van een schuldenaar een bedrijf, een handelaar of een persoon in de Europese Unie gemeenschappelijke regels vaststelt met betrekking tot het gerecht dat bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, het toepasselijke recht en de erkenning van de beslissingen van het gerecht om de schuldenaar ervan te weerhouden zijn vermogen of gerechtelijke procedure van de ene naar de andere staat over te dragen om zijn rechtspositie te verbeteren.

Of u nu faillissement wilt aanvragen om uw bedrijf een start te geven, of om afscherming te stoppen of uw belangen als schuldeiser in een nationaal of internationaal scenario moet verdedigen, PELLICER & HEREDIA ABOGADOS hebben de kennis en de ervaring om u door het Spaanse te leiden binnen de Europese faillissementswetgeving.
Contact us today