Abogados Alicante

Diensten voor intellectuele en industriële eigendommen

OCTROOIEN

• Nationale octrooien.
• Europese octrooien.
• Internationale octrooien (patent-samenwerkingsverdrag).
• Buitenlands patent (VS, Latijns-Amerikaanse landen en Azië).
• Biotech-patenten.
• Chemische en farmaceutische patenten.
• Arbeids- en universiteitenoctrooien.
• Bescherming van plantenrassen (upov).


ONDERSCHEIDENDE TEKENS

• Handelsmerk:
• Nationaal merk.
• CTM
• Internationale merken.
• Commerciële namen.
• Geografische aanduidingen.


DESIGNS

• Nationale ontwerpen.
• Gemeenschapsmodellen.
• Internationale ontwerpen.


AUTEURSRECHTEN

• Artistieke werken.
• Literaire werken.
• Audiovisuele werken.
• Database bescherming.
• Software bescherming.


MEDEDINGINGSRECHT

• Oneerlijk mededingingsrecht.
• Internationale handel.
• Vertegenwoordiging en verdediging voor de rechtbank.
• Proces voor de administratie met betrekking tot de oneerlijke concurrentieprocedure.
• Commerciële contracten (distributie, franchising …).
• Alle zaken met betrekking tot de invoer en uitvoer.
• Advertentiewetgeving.


NIEUWE TECHNOLOGIE

Domeinnamen:

• Aanmaken en registreren van domeinnamen (generieke top level domain "gtlds" en country code top level domains "cctlds").
• Klachten indienen met betrekking tot geschillen over domeinnamen (.es, .eu, .com, .net, .info).
• Alle zaken met betrekking tot de domeinnamen.
• Processen met betrekking tot e-commerce en wettelijke bescherming van persoonlijke gegevens.
• Fraude op internet, aansprakelijkheid van de dienstverleners.
• Bescherming van databanken.


PROCEDURELE ASPECTEN EN IP IN RECHTBANKEN

• Advies, toepassing van contractenrecht en procedurele verdediging (procesvoering en arbitrage) en buitenlandse cliënten.
• Contracten voor archivering, overdracht van immateriële activa, franchising "Know-How" -bescherming.
• Persoonlijk advies over mogelijke claims en procedures met betrekking tot intellectueel eigendom.
• Analyse van cases en voorbereiding van de aanvraag.
• Opstellen en indienen van een formele verzoekbrief.


ACTIES VOOR PIRATERIJ

• Inbeslagname van goederen bij de douane.
• Gerechtelijk bevel tot inbeslagname van producten.
Contact us today