Abogados Alicante

Professioneel juridisch advies aan familiebedrijven

  • Onderhandelen, opstellen en uitvoeren van familiebedrijven en aandeelhoudersovereenkomsten.
  • Reorganisatie van familiale activa, inclusief fiscale planning en uitvoering van de nodige documenten.
  • Herstructurering van bedrijven binnen familiebedrijven.
  • Planning, studie en onderhandeling van verkopen, aankopen, fusies en spin-offs van bedrijven binnen familiebedrijven, hetzij binnen de familie of met derden, andere families, bedrijven, bestuurders of institutionele beleggers.
  • Planning successie van landgoed; opstellen van testamenten en erfopvolgingsovereenkomsten; het uitvoeren van donaties, uitwisselingen en verkoop; en het uitvoeren van andere juridische zaken die nodig zijn om familiale activa van de ene generatie op de andere over te dragen.
  • Opstellen van voorhuwelijkse overeenkomsten voor leden van familiebedrijven.
  • Aanpassing van het huishoudelijk reglement aan de behoeften van het gezin of aan familiebedrijfsovereenkomsten en het opstellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur of het familiebestuur.
  • Bestuderen en implementeren van beloningsregelingen voor leden van familiebedrijven, ongeacht of zij het bedrijf beheren; deze regelingen moeten fiscaal gezien optimaal efficiënt zijn, met inachtneming van de operationele normen van bedrijven en gezinnen.
  • Opstellen van arbeidscontracten speciaal ontworpen voor familieleden en niet-gezinsleden die in het familiebedrijf werken.
Contact us today