Abogados Alicante

Klachten en claims

Klachten en claims bij banken, verzekeringen, telecommunicatie, elektriciteit en luchtvaartmaatschappijen

BANKCOMMISSIE:

 
 • Vordering tot terugbetaling van commissie op niet-betaling van een termijn, cheque of belofte die eerder op de rekening is gestort.
 • Claim voor commissie op accountbeheer en onderhoud tegelijkertijd en ten onrechte in rekening gebracht.
 • Claim voor vervroegde aflossing commissie op hypothecaire leningen. Bij hypothecaire leningen met een variabele rente is de commissie voor vervroegde aflossing wettelijk beperkt (tot 1%).
 • Claim voor de onterechte gelijktijdige toepassing van roodstand en rente.
 • Claim waarin wordt verzocht om terugbetaling van de commissie op de opvolging, het onderhoud en het beheer van de lening. Deze commissie komt niet overeen met welke vorm van dienstverlening dan ook, waardoor de bankregelgeving wordt geschonden.
 • Claim die om vermindering van de commissie vraagt bij gebruik van POS.
 

HYPOTHEKEN:

 
 • Claim om de zogenaamde bodemclausule die de minimumrente beperkt te verwijderen en de bedragen die ten onrechte in rekening zijn gebracht terug te betalen. Veel hypotheekhouders zien geen progressieve verlaging van de Euribor in hun hypotheekaflossingen, wat een belangrijke referentierente is voor hypotheken met variabele rente, vanwege het feit dat de bank een clausule in haar contracten heeft opgenomen die een minimale rentelimiet vaststelt. Deze clausule, de bodemclausule of ‘cláusula suelo’, is financieel schadelijk voor de klanten van de bank.
 • Claim voor de bedragen die ten onrechte in rekening zijn gebracht vanwege het feit dat de verhoogde afrondingsclausule op een lening met variabele rentevoet wordt terugbetaald.
 • Verzoek om de rentevoet in een hypotheek met een vaste rentevoet te verlagen en ook om het verschil te verlagen dat wordt toegepast op een lening met variabele rente.
 • Claim voor terugbetaling van vroeg in rekening gebrachte provisies op leningen met variabele rente.
 • Claim ingediend bij de bank die de lening verstrekt in geval van overlijden of invaliditeit waarbij de kredietnemer het verschuldigde bedrag aan schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij claimt. De levensverzekering die is afgesloten op het moment dat het leningscontract werd ondertekend, moet zijn werkelijke doel eerbiedigen, zodat de bank geen gebruik maakt van andere soorten garanties.
 • Claim bij de projectontwikkelaar betreffende de hypotheekkosten van de koper.
 

ELEKTRICITEIT EN TELECOMMUNICATIE

 
 • Klachten over stroomuitval of onderbroken telefoon-, internet- en televisieverbinding.
 • Klacht ingediend bij de operator voor het niet verbreken van de service.
 

OP REIS

 
 • Claim voor schade, vertraagde bagagebehandeling of verloren bagage.
 • Klacht over annulering van de vlucht.
 • Klacht over vertraagde vlucht.
 • Klacht over “Overboeking”.
Contact us today