Abogados Alicante

Advocaten gespecialiseerd in internationale handel

Internationale verkoopcontracten: internationale verkoop- en leveringscontracten. Algemene contractvoorwaarden opstellen.

Internationale distributiecontracten: agentuur-, distributie-, franchise- en bemiddelingscontracten

Technologieoverdracht: overeenkomsten en licenties voor technologieoverdracht (octrooien, handelsmerken, knowhow).

Internationale computercontracten: software, databases, systeemhardware, consultancy, outsourcing … internetcontracten.

Joint-venture-overeenkomsten: internationale joint-venture en gemengde ondernemingen.

Precontractuele overeenkomsten: opstellen van intentieverklaringen, memoranda van overeenstemming, geheimhoudingsovereenkomsten.

Internationale elektronische transacties: juridisch advies over internationaal.
E-aanbesteding (b2b).

Import / exportdocumentatie verwerken: export- en importprocedures en documentatie.

Mededingingsrecht: Europees mededingingsrecht op distributie (verticale overeenkomsten).

Wijze van inning en betaling, garanties: advies over overzeese incasso- en betalingsmethoden, documentaire kredietbrieven, zending etc. Internationale bankgaranties.

Verslagen en juridische adviezen: toepasselijk recht, internationale jurisdictie, lex mercatoria, internationale overeenkomsten, wettelijk kader voor investeringen, internationaal distributierecht, rechtsvergelijking, enz.

Rechtszaken en ADR: buitengerechtelijke preventie en beslechting van geschillen. Claims en juridische verdediging door gerechtelijke middelen of arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechterlijke uitspraken en uitspraken in Spanje (Exequatur). Europese handhavingsopdrachten.
Contact us today